hosts之家

hosts之家_提供2017google,youtube,twitter等翻墙IP

hosts屏蔽土豆网广告代码

hosts屏蔽土豆网广告代码


127.0.0.1       adextensioncontrol.tudou.com

127.0.0.1       adplay.tudou.com

127.0.0.1       adcontrol.tudou.com

127.0.0.1       iwstat.tudou.com

127.0.0.1       nstat.tudou.com

127.0.0.1       stat.tudou.com

127.0.0.1       stats.tudou.com

127.0.0.1       at-img1.tdimg.com

127.0.0.1       at-img2.tdimg.com

127.0.0.1       at-img3.tdimg.com

127.0.0.1        *.p2v.tudou.com*

PS:    127.0.0.1       at-img1.tdimg.com

127.0.0.1       at-img2.tdimg.com

127.0.0.1       at-img3.tdimg.com 

分享代码请在后台主题配置中添加

发表看法

发表评论

必填

选填

选填

额 本文暂时没人评论 来添加一个吧

返回顶部